Lucie Jandová

je novinářka a spisovatelka, která se ve svých knihách zaměřuje na mezilidské vztahy a traumata s nimi spojená. Do povědomí veřejnosti vstoupila knihou Temné matky a jejich dcery, kterou vydala před dvěma lety. Sebrala do ní příběhy žen, které mají napjatý vztah s mámou. Pomocí rad psychologů a terapeutů, ale i přes pohádky, mýty a archetypy se autorka pokusila najít řešení, jak z temného žaláře odmítané a nemilované dcery vyjít ven. Toto téma české čtenářky velmi oslovilo. V další knize První muž, který mě zradil, byl můj otec zmapovala problematiku tíživých vztahů mezi dcerami a otci. Možné dopady rodičovských zranění popsala v knize Život s narcisem. Trauma z původní rodiny totiž oběť snadno vžene do náruče psychopata. V knize Koloběh života, rytmus srdce se intenzivně snaží zorientovat v dnešním nejednoznačném světě. V první části knihy se zabývá charakteristikou naší doby a příčinami, proč vývoj naší společnosti dospěl až do stadia, kdy žít šťastný život je čím dál tím těžší. V druhé půli se mapuje jednotlivé etapy lidského života, stejně jako to, jaké hodnoty k nim patří a o co je výhodné v nich usilovat. Poslední kniha se jmenuje Kdybych se mohla zeptat znovu je ohlédnutím za její novinářskou praxí. Představuje v ní šestnáct rozhovorů s významnými představiteli české kultury, doplněné jejími osobními vzpomínkami.

www.jandova-lucie.cz