Emil Hruška

vystudoval práva (s pozdější specializací na právo průmyslového vlastnictví) a žurnalistiku. Po léta působil jako novinář a podnikový právník (mimo jiné v plzeňském holdingu ŠKODA). V rámci výkonu své profese pobýval v řadě evropských zemí a také v Mongolsku. V letech-2019 se specializoval na problematiku Evropské unie a působil jako poradce některých českých poslanců Evropského parlamentu. V letech 2004-2009 pobýval trvale v Bruselu. Literární činnost a publicistika se často překrývá s jeho profesním zájmem. Je mimo jiné autorem knih  Akce Zeppelin (1999), Sudetoněmecké kapitoly (2008), Konrad Henlein – Život a smrt (2010), Převedu vás…Na onen svět! (2012), Boj o pohraničí (2013), Aktovky v dějinách (2015), Nacisté a české poklady (2016), Stíny nad Belgií (2017), Vraždy v pohraničí (2018), Pravá ruka K. H. Franka (2019), Mata Hari z Chebu (2020), Pohraniční pitaval (2020), Henlein – vůdce sudetských Němců (2021), Souřadnice smrti (2021),  ale také povídkových sbírek Muž dvou rakví (2007) a My, hoši z pohraničí (2015). Překlady některých povídek vyšly v Německu a Číně. Publikoval rovněž velké množství článků a odborných statí v českém a německém tisku.

www.epocha.cz